Elise Lentjes

 

Parallelweg 36

6922 HR  DUIVEN

(085) 04 98 898

info@eliselentjes.nl

Plan van aanpak

 

Het komt regelmatig voor dat een mantelzorger hulp vraagt wanneer hij of zij al (bijna) overbelast is. In deze kwetsbare hoedanigheid kijkt Elise Lentjes Mantelzorgmakelaar op een rustige en betrokken manier met de mantelzorger naar de ontstane situatie.

 

Tijdens een intakegesprek ontstaat er een goed beeld van de knelpunten waar de mantelzorger tegenaan loopt. Op basis van de wensen en belangen van de mantelzorger stelt Elise Lentjes Mantelzorgmakelaar een overzicht op met verschillende oplossingen en de daarbij horende financiële consequenties. Vervolgens wordt in overleg een lijst met regeltaken opgesteld, waar Elise Lentjes Mantelzorgmakelaar mee aan de slag gaat.

 

Hierdoor wordt de mantelzorger op een goede manier ontzorgd en ontstaat er meer ruimte en rust in de eigen situatie.

 

De regeltaken die een Mantelzorgmakelaar kan overnemen zijn:

•  Begeleiding bij de voorbereiding van een in dicatiegesprek voor de CIZ of WMO

•  Begeleiding bij het aanvragen van een indicatie CIZ, BJZ, WMO

•  Informatie geven welke zorg er mogelijk is en in welke financieringsvorm: Zorg In Natura (ZIN) of

Persoonsgebonden Budget (PGB)

•  Hulp bij het opmaken van zorgcontracten

•  Ondersteuning bij u PGB-administratie

•  Ondersteuning bij het afleggen van verantwoording naar het zorgkantoor over de besteding van uw budgetten

•  Hulp bij het opstellen en indienen van bezwaarschriften m.b.t. afwijzing WMO, CIZ

•  Contact opnemen en onderhouden met de verschillende instanties zoals zorgkantoor, CIZ, BJZ, gemeenten, Per Saldo, Zorgaanbieders CAK, SVB enz.

•  U op de hoogte brengen van wijzigingen in de wet- en regelgeving die voor persoonlijk van belang kunnen zijn.

•  Ondersteuning bij combinatieproblemen arbeid en zorg (verlofmogelijkheden of flexibel werken)

•  Ondersteuning van gesprekken met uw werkgever

VERGOEDING

 

Kosten voor een Mantelzorgmakelaar kunnen worden vergoed door zorgverzekeraars, gemeenten, werkgevers, vanuit het verantwoordingsvrije bedrag van het PGB of door de mantelzorger zelf. De kosten kunnen onder andere gedeclareerd worden door Menzis, VGZ en CZ.

 

Wilt u meer weten bij wie u uw kosten kunt declareren, neem dan contact met ons op.

 

 

IN DE PRAKTIJK

Joke, mantelzorger van Wilie Duits

“Mijn partner kwam uit het ziekenhuis na een CVA. Er was niets geregeld en alle regeltaken kwamen op mij neer. Financieel was het niet meer te overzien. Elise Lentjes Mantelzorgmakelaar heeft ons hierin geholpen: van het regelen van de WLZ-indicatie, het afsluiten van zorgovereenkomsten tot aan de vervoerspas. Zij heeft ons ontzorgd en bracht aangename rust in deze hectische situatie."