Elise Lentjes

 

Parallelweg 36

6922 HR  DUIVEN

(085) 04 98 898

info@eliselentjes.nl

Privacy informatie

 

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking door ons van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. We stellen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking aan derden zonder uw toestemming.

 

Disclaimer
Wij besteden uiterste zorg aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk houden van deze website. Desondanks kunnen aan de inhoud van deze site geen rechten worden ontleend. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade die het gevolg is en/of verband houdt met het gebruik van eliselentjes.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid deze site te kunnen raadplegen. Het overnemen van gegevens van eliselentjes.nl anders dan voor eigen gebruik is niet toegestaan.

 

E-mail
Als u via e-mail contact opneemt met Elise Lentjes Mantelzorgmakelaar, dient u zich bewust te van de beveilingsrisico's die e-mailen met zich meebrengt. Wij behandelen alle persoonlijke gegevens van de gebruiker met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of openbaar worden van informatie die van en naar de gebruiker wordt verstuurd.

 

Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Elise Lentjes Mantelzorgmakelaar is aangesloten bij:

https://mantelzorg.nl/