Elise Lentjes

 

Parallelweg 36

6922 HR  DUIVEN

(085) 04 98 898

info@eliselentjes.nl

De hulp die jij nodig hebt via het Persoonsgebonden budget

 

Zo word je als mantelzorger echt ontlast

Meer dan 600.000 mensen in Nederland zorgen langer dan 3 maanden meer dan 8 uur per week voor een naaste. 1 op de 6 werkt bovendien naast deze zorg.

Deze mensen zijn mantelzorgers. Zij zorgen bijna dagelijks voor bij voorbeeld hun vader, kind of partner. Hun bordje is vol en loopt vaak chronisch over. Extra hulp is dan noodzaak. Als mantelzorgmakelaar ontlasten wij hen door zaken te regelen en de juiste hulpverlening in te zetten.

Onze ervaring is, dat mantelzorgers vaak voor zorg in natura gaan. Een pgb is te complex en geeft te veel administratie, is het beeld. Daar kunnen zij ons echter voor inschakelen. Een persoonsgebonden budget heeft namelijk enorme voordelen op zorg in natura.

 

Wat is het persoonsgebonden budget?

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag, waarmee je zelf zorg kunt inkopen voor een gezin- of familielid. Je vraagt hem aan via de Wet langdurige zorg (WIz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en via je zorgverzekering (Zvw-pgb).

 

Waarom kiezen voor een pgb?

Mantelzorgers kiezen een pgb, omdat:

  • zij graag het gevoel hebben baas te zijn in hun eigen thuis
  • zij de hulp graag naar hun eigen wensen en dus op maat regelen
  • ze zelf de hulpverlener of begeleider kunnen kiezen. Iemand met wie je afspraken maken kunt. En met wie het klikt
  • ze kunnen kiezen voor zzp’ers. Zelfstandige professionals zijn vaak voordeliger en hebben meer ruimte voor persoonlijke aandacht
  • ze zo zorg regelen kunnen die instellingen niet bieden.

 

Het pgb samen regelen

Aan de hand van de zorgvraag maken we samen een zorgplan. We bepalen welke hulp het beste past en of een pgb de juiste oplossing is. Als mantelzorgmakelaar weten wij precies welke wet het pgb financiert, hebben contact met verschillende zorgkantoren in Gelderland en kennen de weg door hun procedures. En welke administratieve handelingen het SVB vraagt van de mantelzorger om het budget te beheren.

Wij ontlasten de mantelzorger in het traject door de zaken te regelen en nemen de mantelzorger mee in het proces. Elke stap leggen we uit en de gesprekken met het zorgkantoor voeren we samen. Zo weet de mantelzorger precies waaraan hij of zij begint en wat daarvoor nodig is.

Door onze kennis en ervaring kunnen wij het pgb-traject vaak met 6 weken inkorten. Zo kunnen we sneller op zoek naar de juiste hulpverlener(s).

 

Hulp van mantelzorgmakelaar Elise Lentjes

Ons pakket aan dienstverlening rijkt verder dan het aanvragen van de pgb en het zoeken naar de juiste hulp.

De kosten van onze dienstverlening worden bovendien veelal vergoed door de zorgverzekeraar, gemeente, werkgever of vanuit het pgb.

Ben jij mantelzorger en wil je weten hoe wij jou weer lucht geven? Neem dan contact met ons op.