Elise Lentjes

 

Parallelweg 36

6922 HR  DUIVEN

(085) 04 98 898

info@eliselentjes.nl

Terugdringen grijs en langdurig ziekteverzuim door inzet Mantelzorgmakelaar

 

Langdurige zorg verlenen aan een ouder, partner of kind is heel intensief, vooral in combinatie met  een baan. Elise Lentjes Mantelzorgmakelaar weet als geen ander hoe vaak mantelzorgers tegen hun grenzen aanlopen. Dit kan zijn weerslag hebben op de gezondheid en inzetbaarheid van werknemers met zorgtaken.

 

Directe verlichting bij zorgtaken

Als werkgever kunt u overbelasting voorkomen door het inschakelen van Elise Lentjes Mantelzorgmakelaar. Werknemers met zorgtaken kunnen bij de Mantelzorgmakelaar terecht voor:

•  het beoordelen van de knelpunten in de combinatie werk-mantelzorg;

•  hulp om de weg te vinden naar de juiste instanties;

•  het overnemen van regeltaken:

•  duidelijk inzicht in de financiële gevolgen bij bepaalde beslissingen;

•  advies en achtergrondinformatie over de zorg voor naasten met bijvoorbeeld dementie of na een TIA;

•  hulp bij het nemen van moeilijke persoonlijke of financiële beslissingen.

•  Vergoeding mogelijk vanuit aanvullend pakket van de zorgverzekering.

 

Door deze professionele ondersteuning ervaren medewerkers directe verlichting en kunnen zij de combinatie werk-mantelzorg beter aan. Dit leidt tevens tot:

•  meer vitaliteit en hogere productiviteit van uw medewerkers;

•  het terugdringen van grijs verzuim;

•  het voorkomen van langdurige uitval;

•  het versterken van de relatie tussen werkgever en werknemer.

 

Mantelzorgvriendelijk Werkgever

 

Als jij als mantelzorger ook (deels) voor het inkomen zorgt, dan is het belangrijk dat je werkgever meewerkt aan afspraken rond een persoonlijk plan, zodat jij goed functioneert en kunt blijven werken. Dat voorkomt dat je uitvalt of je baan op moet geven.