Je hebt een gezin met jonge kinderen en bent mantelzorger. Je kind is ernstig meervoudig gehandicapt of ziek. Of je partner kan voor langere tijd onvoldoende meedraaien in het gezin door ziekte of een aandoening. Met de vele rollen die jij vervult en alle petten die je op hebt als mantelzorger leer je snel jongleren. De druk om dan alles in goede banen te leiden, je relatie gezond te houden, je kinderen te verzorgen, op te voeden en een fijne jeugd te geven én financieel overeind te blijven is echter groot. En elke hulp die deze druk verlaagt is welkom.

De afgelopen jaren heb ik veel gezinnen met jonge kinderen geholpen Deze gezinnen verkeerden in zwaar weer, omdat een gezinslid veel zorg en begeleiding nodig had. Ik merkte, dat de complexiteit van een gezin met jonge kinderen vraagt om specifieke kennis. In de afgelopen jaren vergrootte ik zowel mijn eigen kennis als mijn netwerk om jouw gezin extra te ondersteunen.

Professionele ondersteuning

In mijn ondersteuning aan jou werk ik samen met diverse instanties, zoals:

  • De gemeente voor de benodigde huishoudelijke hulp en aanpassingen aan de woning
  • De WLZ en ZVW voor het aanvragen van hulp voor de kinderen
  • Ga het gesprek aan met de eventuele werkgever, zodat deze met de juiste aanpassingen door kan gaan. En een win-winsituatie voor zowel de mantelzorger als de werkgever wordt gecreëerd.

Met mijn hulp zorgen wij:

  • Dat je gezin goed blijft draaien en je kinderen voldoende aandacht en begeleiding krijgen. En zo zorgeloos mogelijk opgroeien
  • Dat jij als mantelzorger zo ontlast wordt, dat jij het aankunt
  • En de ruimte hebt om ook je eigen dingen te doen. En tijdig bijtankt
  • Dat jij en je partner ondertussen tijd hebben voor jullie relatie
  • Dat jullie je ook financieel geen zorgen hoeven maken.

 

Heb jij jonge kinderen en ben jij mantelzorger in je gezin? Laten we het dan eens hebben over jouw mogelijkheden voor mantelzorgondersteuning.