Plan van aanpak

Het komt regelmatig voor dat een mantelzorger hulp vraagt wanneer hij of zij al (bijna) overbelast is. In deze kwetsbare hoedanigheid kijkt Elise Lentjes Mantelzorgmakelaar op een rustige en betrokken manier met de mantelzorger naar de ontstane situatie.

Tijdens een intakegesprek ontstaat er een goed beeld van de knelpunten waar de mantelzorger tegenaan loopt. Op basis van de wensen en belangen van de mantelzorger stelt Elise Lentjes Mantelzorgmakelaar een overzicht op met verschillende oplossingen en de daarbij horende financiële consequenties. Vervolgens wordt in overleg een lijst met regeltaken opgesteld, waar Elise Lentjes Mantelzorgmakelaar mee aan de slag gaat.

Hierdoor wordt de mantelzorger op een goede manier ontzorgd en ontstaat er meer ruimte en rust in de eigen situatie.

Hoe helpt een mantelzorgmakelaar?

 • Het in kaart brengen van de zorgsituatie.
 • Begeleiding bij het aanvragen van een indicatie CIZ, WMO.
 • Begeleiding bij de voorbereiding van een indicatiegesprek.
 • Informatie geven welke zorg er mogelijk is en in welke financieringsvorm: Zorg In Natura (ZIN), Persoonsgebonden Budget (PGB), Modulair Pakket Thuis (MPT) of Volledig Pakket Thuis (VPT).
 • Hulp bij het opmaken van zorgcontracten.
 • Ondersteuning bij uw PGB-administratie.
 • Ondersteuning bij het afleggen van verantwoording naar het zorgkantoor over de besteding van uw budgetten.
 • Hulp bij het opstellen en indienen van bezwaarschriften m.b.t. afwijzing WMO/CIZ.
 • Contact opnemen en onderhouden met de verschillende instanties zoals het Zorgkantoor, CIZ, gemeenten, Per Saldo, Zorgaanbieders CAK, SVB enz.
 • U op de hoogte brengen van wijzigingen in de wet- en regelgeving die voor persoonlijk van belang kunnen zijn.
 • Ondersteuning bij combinatieproblemen arbeid en zorg (verlofmogelijkheden of flexibel werken).
 • Ondersteuning van gesprekken met uw werkgever.